SurveyMonkey logo with text in alt

Välj en plan som passar dig

Kontakta oss idag

Läs mer om SurveyMonkey Enterprise och boka en demo.

  • Hantera flera användare och få insyn i alla enkätdata som samlas in i organisationen med hjälp av administratörskontroller och instrumentpaneler.
  • Se till att konfidentiella data är skyddade med förbättrad säkerhet inklusive kryptering, enkel inloggning och funktioner som ser till att du uppfyller kraven i HIPAA och GDPR.
  • Automatisera feedback och gör det enkelt att agera på den genom att ansluta till viktiga affärssystem med API:er och effektiva integrationer, bland annat Salesforce, Marketo och Tableau.