Lokalisering

Denna sida fylls i före intervjun utan intervjuare.
 
Instruktioner för den som intervjuar:
  • Kunder svarar med ett alternativ om ej annat anges.
  • Du behöver ej ange alla alternativ för varje fråga om inte kund behöver vägledning/stöd.
  • Kursiv text i enkäten anger exempel på hur du kan introducera frågeområdet till kunderna.
 

Question Title

* 1. Kommun:

Question Title

* 2. ÅVC:

T