Utvärdering av Kliniskt Komplexa Situationer

Question Title

* 3. Hur hörde du talas om utbildningen?

Question Title

* 4. Vad är din helhetsbedömning av föreläsningen?

Question Title

* 5. Hur stor nytta tror du föreläsningen kommer att vara för dig i din kliniska vardag?

Question Title

* 6. Hur skulle du betygsätta denna föreläsning jämfört med andra föreläsningar från samma bransch?

Question Title

* 7. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera den här föreläsningen till en kollega?

Question Title

* 8. Övriga önskemål på ämne inom hjärta-kärl området eller kommentarer i syfte att förbättra kommande föreläsningar:

432-SE-2300095, PP-ELI-SWE-2862 , OKT 2023
CEP175930

T