Question Title

* 1. Namn:

Question Title

* 2. E-postadress:

Question Title

* 3. Mobiltelefon:

Question Title

* 4. Adress: Gatuadressen, postnummer, postort

Question Title

* 5. Distrikt

Question Title

* 6. Förening

Question Title

* 7. Din roll/ditt engagemang i HRF idag

Question Title

* 8. Motivera varför du vill delta i Förbundskursen? Hur kan du bidrar med idéer, tid och engagemang för att få HRF att utvecklas som organisation?

Question Title

* 9. Vilka förväntningar har du på Förbundskursen?

Question Title

* 10. Ange om du önskar specialkost vid den fysiska träffen:

Question Title

* 11. Önskar tolk:

Question Title

* 12. Vid behov av tolk ange personnummer (efterfrågas av tolkcentralen):

HRF sparar uppgifterna i detta formulär i syfte att dina behov tillgodoses under arrangemanget. Om du har frågor gällande det kontakta förbundskansliet. Här kan de läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter hrf.se/om-hrf/vara-policies/integritetspolicy/ 

Om du har frågor, kontakta Sarah Gühne per e-post: sarah.guhne@hrf.se eller telefon: 08-457 55 42.

T