Tack för att du svarar på vår enkät - dina svar är viktiga!
Genom att svara på frågorna kommer vi få en bättre uppfattning om hur unga upplever sina pappor under en separation. Enkäterna vänder sig i första hand till dig som har separerade föräldrar och är en del av ett projekt som vill ge stöd till pappor. Projektet har stöd av Allmänna Arvsfonden.

Question Title

* 1. Hur gammal är du?

Question Title

* 2. Vem/vilka vuxna finns med i din familj? (välj en eller flera)

Question Title

* 3. Har dina föräldrar separerat/skiljt sig?

T