BAKGRUNDSINFORMATION

Välkommen med för att utveckla digitaliseringen av yrkesutbildningens framtid.

Enkäten ger oss information om hur digitaliseringens inverkningar syns i yrkesutbildningen ur den studerandes synvinkel. Genom att besvara enkäten kan du bidra till att utveckla yrkesutbildningen.

Undersökningen utförs på uppdrag av Utbildningsstyrelsen och syftet är att få information om yrkesutbildningens nuläge och framtid. Svaren behandlas konfidentiellt. Enskilda svarande kan inte identifieras i forskningsrapporterna. Enkäten består av flervalsfrågor och öppna frågor.

Vi svarar gärna på era frågor om undersökningen:
Laura Jauhola, laura@owalgroup.com, 050 443 1841 och Marika Koramo, marika@owalgroup.com, 040 822 4398.
Tack för dina svar!
BAKGRUNDSINFORMATION

Question Title

* 2. Kön

Question Title

* 3. Modersmål

Question Title

* 6. Vilken examen leder dina studier till? Examens namn:

Question Title

* 8. Läroanstaltens namn

Question Title

* 10. Hur länge har du studerat i dina nuvarande studier?

Question Title

* 11. Högsta examen du tidigare avlagt

Question Title

* 12. Har du deltagit i en period för inlärning i arbetet under dina yrkesstudier?

T