BLI LEDARE AV PAPPAGRUPPER!

Du som går vår utbildning för pappagruppsledare får en möjlighet att lära dig mer om hur MÄN arbetar med jämställt föräldraskap och pappagrupper i Sverige. Med utbildningen följer en handledning samt grunderna i hur du lägger upp och leder en pappagrupp.

Som pappagruppsledare förväntar vi oss att du:
– Står bakom MÄNs grundvärderingar. Läs mer på https://mfj.se/om-man/
– Håller minst två pappagrupper – de flesta tillfällen kommer att vara kvällstid
– Är medlem i MÄN. Bli medlem: https://mfj.se/medlem/

Att vara pappagruppsledare hos MÄN är ett ideellt uppdrag.

Resa och logi
För att alla ska ha möjlighet att närvara på utbildningen står MÄN för resa (normalt tåg 2:a klass) och logi för deltagare utanför Stockholm. Samtliga deltagare erbjuds lunch under dagen.

Tider
Det finns idag inte något datum planerat men troligen hålls nästa senare under hösten eller senast under våren. utbildningen hålls normalt över en helg.

Question Title

* 1. Jag godkänner att mina uppgifter sparas i enlighet med GDPR

Om du svarar NEJ på ovan fråga behöver du kontakta MÄN via info@mfj.se eller www.män.se, så hjälper vi dig.

T