Välkommen att svara på enkäten!

Dela dina upplevelser om Finlands jubileumsår!

År 2017 firades 100-årsjubileet för Finlands självständighet med temat tillsammans. Statsrådets kansli undersöker nu hur jubileumsåret inverkade på det finländska samhället och den finländska identiteten. För att identifiera mer bestående effekter kartlägger man medborgarnas upplevelser och minnen från jubileumsåret och dess betydelse genom en elektronisk enkät. Vi ber dig att besvara enkäten senast den 9.10.2020. Enkäten verkställs av Owal Group Oy i samarbete med Det kulturpolitiska forskningscentret Cupore på uppdrag av Statsrådets kansli. Svaren behandlas konfidentiellt i Owal Group och de kan inte kopplas till en enskild svarande. Vi samlar inte in personuppgifter i enkäten. Enkäten är kortfattad och det tar bara några minuter att svara.

Ditt svar är mycket viktigt, tack för din insats på förhand!

T