Tack för att du var med!

Vi är så glada över att du var med på årets #HRunconf. För att vi ska kunna bli ännu bättre vill vi gärna ha din återkoppling genom några korta frågor!

Question Title

* 1. Vilket är ditt helhetsintryck av #HRunconf?

Question Title

* 2. Vilka tre saker tar du med dig från dessa dagar?

Question Title

* 3. Hur tycker du att kvalitén på spåren har varit?

Question Title

* 4. Hur upplevde du bemötandet från #HRunconfs arrangörer?

Question Title

* 5. Vad tycker du om föreläsningar (HR-talks) som en del av konferensen?

Question Title

* 6. Vad tyckte du om Annas Tebelius Bodins föreläsning om hjärnan?

Question Title

* 7. Vad tyckte du om Andreas Piirimets föreläsning om stress?

Question Title

* 8. Vad tycker du om panelsamtal som en del av konferensen?

Question Title

* 9. Vad tycker du om sponsorföreläsningar som en del av konferensen?

Question Title

* 10. Vilket är ditt helhetsintryck av konferensanläggningen, rummen och maten?

Question Title

* 11. Vilka tre spår tycker du var mest givande?

Tack för ditt svar!

Vi hoppas att du vill komma tillbaka nästa år och utveckla framtidens organisationer och arbetsliv tillsammans med oss!

Question Title

* 12. Hur tycker du att vi kan göra #HRunconf bättre nästa år?

T