Tack för att du var med!

Vi är så glada över att du var med på årets #HRunconf. För att vi ska kunna bli ännu bättre vill vi gärna ha din återkoppling genom några korta frågor!

* 1. Vilket är ditt helhetsintryck av #HRunconf?

* 2. Vilka tre saker tar du med dig från dessa dagar?

* 3. Hur tycker du att kvalitén på spåren har varit?

* 4. Hur upplevde du bemötandet från #HRunconfs arrangörer?

* 5. Vad tycker du om föreläsningar (HR-talks) som en del av konferensen?

* 6. Vad tyckte du om Annas Tebelius Bodins föreläsning om hjärnan?

* 7. Vad tyckte du om Andreas Piirimets föreläsning om stress?

* 8. Vad tycker du om panelsamtal som en del av konferensen?

* 9. Vad tycker du om sponsorföreläsningar som en del av konferensen?

* 10. Vilket är ditt helhetsintryck av konferensanläggningen, rummen och maten?

* 11. Vilka tre spår tycker du var mest givande?

Tack för ditt svar!

Vi hoppas att du vill komma tillbaka nästa år och utveckla framtidens organisationer och arbetsliv tillsammans med oss!

* 12. Hur tycker du att vi kan göra #HRunconf bättre nästa år?

T