Tack för att du deltar i vår läsarundersökning. Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.

Enkäten tar cirka 4 minuter av din tid. Dina svar är helt anonyma.

Question Title

* 1. Jag är verksam i huvudsak som:

Question Title

* 2. Hur ofta tar du del av innehåll från LIFe-time.se?

Question Title

* 3. Vilka ämnen i artiklarna är du mest intresserad av/skulle du vilja läsa mer av? Fler än ett alternativ kan väljas.

Question Title

* 4a. Ange i vilken mån du instämmer i påståenden kring nyhetsartiklar. Jag uppfattar att nyhetsartiklar i LIFe-time.se:

  Instämmer helt Instämmer ganska mycket Instämmer ganska lite Instämmer inte alls
Håller hög journalistisk kvalitet
Är intressanta att läsa
Kräver förkunskaper på en rimlig nivå
Låter olika aktörer få komma till tals
Ger kunskap i den aktuella sakfrågan
Är användbara för mig i min yrkesroll
Ger kunskap om läkemedelsföretag i Sverige

Question Title

* 4b. Sätt ett övergripande betyg på nyhetsartiklar på LIFe-time.se, på en skala från 1-5 där 5 är bästa möjliga betyg.

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5a. Ange i vilken mån du instämmer i påståenden kring ledarartiklar. Jag uppfattar att ledarartiklar i LIFe-time.se:

  Instämmer helt Instämmer ganska mycket Instämmer ganska lite Instämmer inte alls
Är intressanta att läsa
Adresserar relevanta frågeställningar
Ger nya perspektiv i aktuell fråga
Ger kunskap om vad LIF tycker i en aktuell sakfråga
Är användbara för mig i min yrkesroll
Ger mig argument som jag kan använda i andra sammanhang

Question Title

* 5b. Sätt ett övergripande betyg på ledarartiklar på LIFe-time.se, på en skala från 1-5 där 5 är bästa möjliga betyg.

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 6. Hur ofta önskar du att vi skickar nyhetsbrev via epost?

Question Title

* 7. Berätta gärna med några egna ord om vad du tycker om LIFe-time.se, och ge gärna tips på hur vi kan förbättra oss.

T