Välkommen att skicka in ditt förslag till konferensprogrammet för Sett 2025. Vi söker bidrag som belyser olika perspektiv på innovativt och livslångt lärande inom förskola, grundskola och gymnasieskola.

Krav för föreläsning, panelsamtal eller workshop:
  • En tydlig tematik och målsättning för föreläsningen.
  • Specificering av vilka målgrupper föreläsningen riktar sig till.
  • Utkast på frågeställningar som kommer att lyftas under sessionen.
Ytterligare information
Vi uppskattar om du bifogar relevanta länkar och referenser kopplade till ditt förslag.

Begränsat antal platser
Observera att det finns ett begränsat antal platser för programpunkter. Bedömningen av förslagen kommer att göras utifrån deras relevans för målgruppen samt med hänsyn till att konferensen ska få ett så varierat och blandat innehåll som möjligt.

Deadline och besked
Sista datum för att skicka in ditt förslag till konferensen 2025 är den 31 augusti.

Sett kommer att gå igenom samtliga förslag och meddelar besked, utan motivering, senast den 31 oktober.

Vi ser fram emot att ta del av ditt bidrag!

Question Title

* 1. Programtyp:

Question Title

* 2. Målgrupp:

Question Title

* 3. Programpunktens rubrik

Question Title

* 4. Beskrivning av programpunkten (med en tydlig tematik och målsättning för sessionen)

Question Title

* 5. Vid eventuellt panelsamtal, gör ett utkast på potentiella frågeställningar som kommer att lyftas under sessionen

Kontaktuppgifter till ansvarig för programpunkten:

Question Title

* 6. Förnamn + Efternamn

Question Title

* 7. Organisation

Question Title

* 8. Telefonnummer

Question Title

* 9. Mail

Tack för ditt engagemang! Vi kommer att kontakta kontaktpersonen till programpunkten senast 31 oktober.

Vi ses den 8-10 april 2025 på Kistamässan.

T