Allmänna uppgifter

Tack på förhand för att du hjälper oss att ta fram ämnesområden till "Fråga Juristen" i Blomsterfondens monter på Seniormässan den 1 & 2 oktober 2019.

Dina svar hjälper oss att utveckla vår verksamhet framåt.

Bästa hälsningar
Blomsterfonden Question Title

* 1. Jag är:

Question Title

* 2. Vilka ämnesområde önskar du tas upp på "Fråga Juristen" i Blomsterfondens monter C13:60 på Seniormässan den 1 & 2 oktober 2019?

T