Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Vilken enhet jobbar du på

Question Title

* 2. Tyckte du att ett förinspelat webbmöte fungerade bra för att ta del av övergripande förvaltningsinformation?

Question Title

* 3. Vad fungerade BRA om man jämför med att träffas fysiskt?

Question Title

* 4. Vad fungerade MINDRE BRA om man jämför med att träffas fysiskt?

Question Title

* 5. Vad kunde göras bättre? Idéer till en eventuell nästa gång?

Question Title

* 6. Flera föredrag handlade om de utmaningar och spännande projekt vi har framöver, både på stadsbyggnad och i Mölndals stad. Vad ser du i din tjänst som största utmaning framöver?

Question Title

* 7. Skulle en ny uppdaterad vision stötta dig i ditt vardagliga arbete?

0 av 7 besvarad(e)
 

T