Det tar 3 minuter att fylla i denna enkät. Alla som svarar på enkäten nedan deltar i en tävling om ett presentkort på 1000 kronor.

Question Title

* 1. Bör vi förenkla återvinningen av överskottsmaterial inom bygg- och anläggningsindustrin i Sverige och inspireras av vad våra grannländer har genomfört? 
Flera av våra grannländer har nationella regler för återvinning, end-of-waste-kriterier för olika byggmaterial samt har infört EUs undantag för återvinning av material inom ett projekt. Detta saknas i Sverige vilket gör att vi har mindre återvinnning av stenmaterial jämfört med många andra EU-länder.

Question Title

* 2. Vilka hinder finns för en effektiv hantering av schaktmassor?
Du kan välja flera olika alternativ.

Question Title

* 3. Har blivit svårare att återvinna lämpliga material i Sverige idag jämfört med för 10 år sedan?
Vid införandet av handboken för återvinning 2010 minskade återvinningen i Sverige. 92% av respondenterna i Naturvårdsverkets egen utvärdering uttryckte att handboken inte uppfyllde sitt syfte. En rad tidigare okontroversiella material som entreprenadberg, tunnelberg och andra överskott har under de senaste åren avfallsklassats.

Question Title

* 4. Hur många veckor brukar det ta att få svar av kommunens miljöförvaltning efter en anmälan för återvinning?

1 vecka 10 veckor Mer än 20 veckor
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Borde anmälan och ansökan om tillstånd vid återvinning ske digitalt?
Många anmälningar till kommunen sker idag digitalt: bygglov, serveringstillstånd etc.

Question Title

* 6. Hur kan digitaliseringen av anmälan för återvinning, transporter och andra delar av byggindustrin underlätta ditt arbete?
Du kan välja flera olika alternativ.

Question Title

* 7. Borde vi använda samma vägledning och miljöbedömning vid återvinning i hela Sverige?
I Sverige så finns det drygt 280 olika kommunala miljömyndigheter som på egen hand kan tolka miljölagstiftningen vilket leder till att bedömningar och gränsvärden vid återvinning skiljer sig mellan olika kommuner men också mellan olika miljöhandläggare.

Question Title

* 8. Borde miljötillsynen i Sverige få utökade resurser för att kunna upptäcka och förhindra miljöbrottslighet?
Flera statliga utredningar har påpekat att det saknas resurser som kan säkerställa att verksamheter inom material- och avfallsbranschen sker enlighet med  miljölagstiftningen. En rad skandaler har briserat i Sverige som pågått under upp till 15 år: Think Pinks illegala avfallshantering i en rad olika kommuner, Batteriskandalen i Örebro och Hells Angels företag Metallteknik i Malmö.

Question Title

* 9. Vilka företag har du hört talas om som sysslar med hantering av schaktmassor?
Skriv "vet ej" om du inte känner till några företag.

Question Title

* 10. Vilka företag använder du idag för hantering av schaktmassor?
Fyll inte i något om du inte hanterar schaktmassor.

Question Title

* 11. Har du hört talas om Pinpointer?

T