Testa din allergi - är du rätt behandlad?
 
Gradera dina allergisymtom en vanlig vecka under den period du har det som värst.

Dra i reglaget på varje fråga för att välja ett alternativ. (0=Inga besvärande symtom, 10=Mycket svåra symtom)

Question Title

* 1. a. Näsa (rinnsnuva, nästäppa, klåda, nysningar)
(0=Inga besvärande symtom, 10=Mycket svåra symtom)

0 10
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 2. b. Ögon (röda, kliande/grusiga, rinnande)
(0=Inga besvärande symtom, 10=Mycket svåra symtom)

0 10
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 3. c. Trötthet
(0=Inga besvärande symtom, 10=Mycket svåra symtom)

0 10
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

T