Ta reda på hur bra kontroll du har på din astma
Astmafrågor

Question Title

* 1. Är du hindrad från att utföra dina normala aktiviteter på arbetet, i skolan eller hemma på grund av din astma?

Question Title

* 2. Är du andfådd/upplever du andnöd på grund av din astma?

Question Title

* 3. Vaknar du av dina astmasymtom (t ex genom hosta eller andfåddhet/andnöd) under natten eller tidigare än vanligt på morgonen?

Question Title

* 4. Upplever du astmabesvär vid ansträngning eller träning?

Inhalatorfrågor

Question Title

* 5. Känner du dig säker på att och när dosen i din astmainhalator matats fram korrekt?

Question Title

* 6. När du inhalerar i din astmainhalator, känner du dig säker på att du andats in korrekt och därmed fått i dig korrekt dos?

T