Välj språk

Tack för att du delar med dig till Clusjion Behavior Overview 2019 som mäter beteenden som upplevs motverka inkluderande organisationskulturer. Nu kommer du att få svara på några frågor om det som hänt. Totalt 10 frågor som tar ca 3 min att besvara.

Question Title

* 1. Vad var det som hände?

Question Title

* 2. Vem sa/gjorde detta?

Question Title

* 3. Vilken åtgärd vidtog du efter att du upplevde  detta?

Question Title

* 4. Hur allvarligt upplever du att detta beteende är?

Question Title

* 5. Om du själv skulle kategorisera den här handlingen/kommentaren, vad skulle du i första hand koppla den till?

Question Title

* 6. Beskriv gärna vad som hänt med dina egna ord.
Du är helt anonym. Texten kan komma att användas som exempel på exkluderande beteenden på arbetsplatser. I så fall justeras texten för att förhindra att någon identifieras. (Observera att du inte får ange personuppgifter)

Question Title

* 7. Vilket kön identifierar du dig som?

Question Title

* 8. Är det något mer du identifierar dig som, som är relevant för att förstå situationen du upplevt? (Du kan välja fler alternativ)

Question Title

* 9. I vilken bransch arbetar du?

T