Hej, ett Stort Tack för att du tar 20 minuter av din tid för att delta i vår enkätundersökning. Din medverkan blir ett viktigt bidrag till den framtida planeringen av städer och bostadsområden i Sverige! 

Vi på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) undersöker hur människor använder natur- och grönområden (parker, trädgårdar, naturreservat, skogar, sjöar, åar, stränder) i och runt de städer och bostadsområden där de bor.

Vi ber dig att svara så ärligt som möjligt. Dina svar behandlas anonymt.

Tack för din medverkan!
Kontaktperson: Dr. Marine Elbakidze (Sveriges Lantbruksuniversitet), marine.elbakidze@slu.se

Hi, and thank you for taking part. Our survey takes just twenty minutes of your time and your participation will make an important contribution to the planning of Swedish towns and cities! 🙂

We, at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), are researching how people use nature and green areas (e.g. parks, gardens, nature reserves, forests, lakes, rivers, beaches) in and around the towns where they live.

We kindly ask you to answer as honestly as possible. All your answers will be treated anonymously.

Thanks for your help!
Contact person: Dr. Marine Elbakidze (Swedish University of Agricultural Sciences), marine.elbakidze@slu.se
 
10% of survey complete.

T