Inledande information

ME/CFS är en sjukdom med svår trötthet och ansträngningsutlöst försämring. Den börjar ofta, men inte alltid, plötsligt, till exempel i samband med infektion. Det finns inget särskilt prov eller någon undersökning som kan bevisa att man har sjukdomen, utan istället väger man samman en rad symtom, och ser om de uppfyller de kriterier som ledande experter sammanställt, de s.k. kanadakriterierna.
Denna enkät avser att se om den som svarar har dessa symtom.
Man skall förstå att att svaret inte ersätter läkarbedömning, då det kan finnas många andra sjukdomar som ger symtomen, exempelvis blodbrist, diabetes, sköldkörtelsjukdomar. 
Men tanken är att den som svarar skall ha ett bättre underlag för att söka vården, då onormal trötthet alltid bör leda till läkarbesök.

Enkäten är anonym, men kan användas för att sammanställa fynd i forskning och annan redovisning utan koppling till enskilda personer. Om du anger epost eller andra uppgifter som gör att du kan identifieras skyddar vi din identitet enligt GDPR och Våra regler för vår hemsida . Välkommen att svara!

Question Title

* Läst och accepterat (förutsättning för att gå vidare)

Question Title

* Hur mycket trötthet har du nu (0=ingen, 10=outhärdlig, maximal)

0 10
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* Hur mycket smärta har du nu (0= ingen, 10=outhärdlig, maximal)

0 10
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.
 
6% of survey complete.

T