Vad vet du om Lajka?

Lajka är ett initiativ framtaget av Prinsparets Stiftelse som arbetar för att ge elever ökade verktyg, kunskap och förståelse för hur nätvardagen påverkar individen och samhället på olika sätt. 

Vi ger även skolpersonal och föräldrar en utgångspunkt för att prata med elever om nätet och utifrån denna dialog skapa ett hållbart förhållningssätt till nätvardagen. Nu behöver vi din hjälp för att bli bättre och genomför därför en kort undersökning. 

Undersökning
Undersökningen tar 1-2 minuter att besvara. Du gör undersökningen helt anonymt och dina svar behandlas konfidentiellt av oss på Prinsparets Stiftelse och Lajka. Om du vill delta, kryssa i ditt medgivande här nedan och starta undersökningen. Ett stort tack för din tid!

Question Title

* Ge ditt samtycke för att starta undersökningen.

 
7% of survey complete.

T