LLB Expo 2022

Vi vill gärna få en bild av hur dina planer ser ut kring att besöka LLB Expo 2022. Vi uppskattar att du tar dig tid och svarar på några korta frågor kring det.

Question Title

* 1. Planerar du att besöka LLB Expo 10-12 maj 2022 på Stockholmsmässan?

Question Title

* 2. Planerar du att besöka ISE den 10-13 maj i Barcelona?

Question Title

* 3. Om LLB Expo skulle flyttas till ett annat datum, vilket av följande datum skulle passa Dig bäst för att kunna besöka mässan?

Question Title

* 4. Motivera gärna dina svar.
T ex om varför något datum inte passar dig eller din verksamhet osv.

T