Vad vill flest åk8-elever påverka i skolan?

Question Title

* Vad vill flest åk8-elever påverka i skolan?

T