Stockholm har ambitionen att de kommande åren ta en ledande position som en smart stad i världen. En smart stad är en stad som använder innovationer inom it och ny teknik för att bli mer effektiv och höja kvaliteten i vardag och arbete för de som lever, vistas och verkar där.

Den smarta staden bygger vi tillsammans, därför ber vi nu om din hjälp att beskriva områden där staden kan bli än smartare. Enkäten tar 5-10 minuter att besvara och svaren kommer vi använda i stadens digitaliseringsarbete.
Page1 / 5
 
20% of survey complete.

T