* 1. Namn

* 2. E-postadress

* 3. Telefon

* 4. Adress

* 5. Jag är engagerad i MÄN

* 6. Jag har varit med på Vårdinge tidigare

* 7. Vänligen motivera varför just du vill delta. Formulera en förväntan/önskan om vad du skulle vilja bidra med och vad du skulle vilja få med dig från helgen och in i ditt engagemang inom MÄN.

* 8. Vilken kost föredrar du?

* 9. Andra behov

T